Esther Vila  

Solucions per la teva salut

PNIE -Psico Neuro Immuno Endocrinologia

La psiconeuroimmunoendocrinologia, coneguda per les inicial PNIE, és una ciència relativament nova que estableix un nou paradigma en el camp de la ciència mèdica integrant els estudis científics de investigacions recents i innovacions tecnocinetífiques de la medicina, la psicologia, la naturopatia i la nutrició.

La PNIE no és una teràpia mística o creença ni una moda, és un nou model de teràpia basada en estudis cisntífics que relaciona el Sistema Nerviós, el Sistema Hormonal, el Sistema immunològic i l'envolcall de les emocions. Combina tota la informació per obtenir una visió integral de la salut i poder assistir tant en la prevenció com en la qualitat de vida de malalties més cròniques. 

La PNIE és una ciència que interpreta i tradueix tots els senyals que el cos genera, tenint en compte que qualsevol alteració té repercussions en tot l'organisme; ja no separem el cos de la ment/emocions. Les emocions són entitats biològiques i físiques que acaben originant símptomes i signes de malaltia. El sistema neuroendocrí, l'immune i e digestiu tenen un sistema nerviós propi, són part íntimament connectades a través de la gran xarxa de receptors i molècules funcionant com un tot, capaços així de mantenir la salut en un organisme.

Ja no es treballa amb el símptoma/signe = medicament; ara anem més enllà; anem a buscar la causa de tot plegat per poder atenuar o extingir totes aquelles dolències que ens empitjoren la qualitat de vida.  

Tornem a Samuel Hahnemann, pare de la Homeopatia, que ens deia que " No hi ha malalties, sino malalts". 


EN QUÈ ENS POT AJUDAR?

Al·lèrgies, Pell atòpica, Insomni, Menopausa, Problemes Hormonals, Malalties Autoimmunes, Malaltia de Crohn, Colitis ulcerosa, Dolors articulars, Males digestions, Hipercolesterol, Hipertensió, Candidiasis, Paratis Intestinals, Migranyes.


Correo
Llamada
Asignación