Esther Vila  

Solucions per la teva salut

CONSULTA ON LINE 

CONSULTA ON LINE

Consulta que farem a través de video trucada en casos que no es puguin realitzar la consulta presencial. La freqüència de cada visita es plantejarà segons les necessitats de la persona, de la mateixa manera que es fa presencialment.

OBESITAT

L'excés de pes és una de les causes de gairebé la totalitat de les malalties cròniques i una bona part de les malalties oncològiques. Aconseguir el pes adequat amb una correcte nutrició és l'objectiu bàsic que tothom hauria de tenir .

PNIE (PsicoNeuroImmunoEndocrinologia)

Pla terapèutic orientat a la causa o motiu de visita que contempla la persona com un tot. Basat en la història de vida de la persona amb una visió complerta, extensa i integradora.

NUTRICIÓ I EMBARÀS

L'embaràs és un dels processos més miraculosos de la vida i per això la mare ha d'estar ben nudrida. La bona nutrició de la mare assegura una bona nutrició a la criatura i a l'hora un bon desenvolupament tant motriu com cognitiu.

NUTRICIÓ ONCOLÒGICA

La nutrició és un element vital per a la vida i també per la recuperació i manteniment de la Salut. En patologies tant complexes com poden ser els processos oncològics encara és més imprescindible. Després d'una història de vida es marca un pla terapèutic personalitzat i individualitzat en el temps segons el procés que estigui en el moment de començar a intervenir i segons els tractaments quimioteràpics i /o radioteràpics o bioquímics que estiguin reben en cada moment

Información sobre la resolución de litigios en línea: La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de los litigios en el siguiente vínculo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nuestro correo electrónico:: info@esthervila.cat

Correo
Llamada
Asignación